25-04-2018 Mødet i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra punkt:

Download Video


Specify time:
Download link will be sent to your email.
#1 - Godkendelse af stedfortræder#2 - Godkendelse af stedfortræder#3 - Erhvervsskolen Nordsjælland - udpegning af bestyrelsesmedlem#4 - Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommune - ændring#5 - Regnskab 2017 - foreløbigt#6 - Afskrivninger 2017#7 - Taxinævnet i Region Hovedstaden - orientering om afvikling#8 - Overblik over ejendomsporteføljen 2018#9 - Principper for økonomistyring#10 - Husvildeboliger lovliggørelse af eksisterende pavilloner ved Trollesbro, 2016 - anlægsregnskab#11 - Energibesparende foranstaltninger 2016 - anlægsregnskab 2017#12 - Horsevænget renovering XA-0000001034 – anlægsregnskab 2017#13 - Idrætshal på Hanebjerg Skole, Brødeskov - anlægsregnskab#14 - Kunstgræsbane i Brødeskov - anlægsregnskab#15 - Køb og salg af fast ejendom 2017 - anlægsregnskaber#16 - Mindre anlægssager 2017 - anlægsregnskab#17 - PCB renovering Hillerød Vest Alsønderup XA-0000030135 – anlægsregnskab 2017#18 - Renovering af kommunale bygninger 2015 – XA-0000001003 - anlægsregnskab 2017#19 - Renovering af kommunale bygninger 2016 – XA-0000001004 - anlægsregnskab 2017#20 - Museum Nordsjælland AX-0000036000 – anlægsregnskab 2017#21 - Sundhedscentret, Milnersvej 37 B - anlægsregnskab#22 - Endelig godkendelse af ændring af husholdningsregulativ vedr. papirordning#23 - Vandløbsregulativ for Gørløse Å - endelig vedtagelse#24 - Trafikbestilling 2019, 2. beh. - Svar fra høringen#25 - Lokalplanforslag 437 - overførsel af sommerhusområde i Nødebo#26 - Mindre byrumsprojekter - tillæg til anlægsbevilling#27 - Parforcejagt, herunder ny samarbejdsaftale og godkendelse af budget#28 - Godkendelse af analyse vedr. udvidelse af Sundhedscentret og indstilling af scenarier til budget 2019 - 2022#29 - Nyt plejecenter i samarbejde med OK-Fonden#30 - Puljemidler til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentrene#31 - Digitale arbejdsredskaber til elever i 7. klasse - anlægsbevilling#32 - Folkeskoler, digitale arbejdsredskaber 2017 - anlægsregnskab#33 - Orientering om revideret samarbejdsaftale - tandreguleringssamarbejdet ml. Halsnæs og Hillerød Kommune#34 - Orientering om analyse af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Nordsjælland

Se eller gense mødet i byrådet D. 25. April 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 115
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 1
Den seneste måned: 115
Det seneste år: 115
There is no video in the channel yet. There is no video yet.