27-06-2018 - Møde i byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra punkt:

Download Video


Specify time:
Download link will be sent to your email.
#1 - Godkendelse af stedfortrædere#2 - Sang til byrådets møde den 27. juni 2018#3 - Spørgetid#4 - Hillerød Handicapråd - Udpegning af nyt medlem#5 - Udpegning af repræsentant til FGU institutionsbestyrelse#7 - Databeskyttelsesforordningen - status på implementeringen i Hillerød Kommune#8 - It-sikkerhedsregler for byrådsmedlemmer#9 - Botilbud Vingen - godkendelse af byggeregnskab skema C#10 - Frederiksborg Boligselskab, afd. Sophienborgvænget - lånegaranti#11 - Forlængelse af lejekontrakt mellem Hillerød Kommune og Fonden FrederiksborgCentret#12 - Funktionsopgradering af hjælpemiddeldepotet - tillægsbevilling til anlægsbevilling#13 - Salg af del af matr. nr. 6c Hillerødsholm - bevilling#14 - Salg af matr. nr. 8l Uvelse - bevillinger#15 - Uddannelses- og vejledningscenter (HUV) - Milnersvej 48 - Lejekontrakt#16 - Husvildeboliger på Trollesbro - anlægsregnskab 2017#17 - Borgerrådgiverens beretning#18 - Administrationsgrundlag for behandling af sager inden for vandforsyningsområdet - opdatering#19 - Fredningsforslag for Esrum Sø´s omgivelser#20 - Ny samarbejdsaftale om Skævinge Skov#21 - Fleksibel parkering#22 - Torvet, valg af helhedsplan samt beslutning om køb af byrumsinventar#23 - Tidsplaner for anlægsopgaver på ABT's område#24 - Udvidelse af Teglgårdssøens parkeringsplads ved Carlsbergvej/Hammersholtvej#25 - Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse#26 - Ressourcetildeling i dagplejen#27 - Oplæg til ændring af skoledistrikter - efter høring#28 - Salg af ca 420 m2 af matr. nr. 6a Ullerød til Sophienborg Plejecenter - Lukket Punkt#29 - Mandat til forhandling - Møllestræde 8 - Lukket Punkt#30 - Mastodonterne - ny lokalisering - Lukket Punkt#31 - Streetlab - behov for midlertidige lokaler, genoptagelse af sag fra maj 2018 - Lukket Punkt

Se eller gense mødet i byrådet D. 27. Juni 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 130
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 6
Den seneste måned: 19
Det seneste år: 130
There is no video in the channel yet. There is no video yet.