28-11-2018 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#2 - Sang til byrådsmødet den 28. november 2018#1 - Godkendelse af stedfortræder#3 - Spørgetid#4 - Frederiksborg Boligselskab, Åmosevej - godkendelse af skema A#5 - Salg af ejendomme på Åmosevej - bevillinger#6 - Opgangsfællesskab – deponering til fælleslejlighed#7 - Hillerød Stadion, lokalplan arbejde - Tillægsbevilling#8 - Budgetopfølgning 3 - 2018#9 - Frederiksborg Byskole, gennemførelse af helhedsplan - anlægsbevilling#10 - Ny placering af Mastodonterne - anlægsbevilling#11 - Renovering af skimmelsvamp i Horsevænget - anlægsbevilling#12 - Separatkloakering etape 4 - anlægsbevilling#13 - Realisering af lademuligheder til el- eller hybridbiler - anlægsbevilling#14 - Botilbud til udsatte unge, Brødeskov Kollegiet - anlægsbevilling#15 - Salg af Cirkelbuen i Ullerød Nord, bevillinger#16 - Energisparende foranstaltninger 2019 - anlægsbevilling#17 - Udmøntningsplan 2018 - 2021 - Statusrapport november 2018#18 - Skovstien, tagrenovering og ombygning - Anlægsregnskab#19 - Flytning af afstemningssted ved valg - Lille Lyngby (UDTAGET)#20 - Vestforbrænding - godkendelse af låneramme for 2019-2020#21 - Fordeling af økonomiske ramme til folkeoplysning i 2019#22 - Dispensation til Unicon A/S, forlængelse#23 - Kommuneplantillæg nr. 5 - revision af bestemmelser om opsamling af regnvand fra tage, bortfald af forslag#24 - Vandløbsregulativer - endelig godkendelse#25 - Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommune, affaldshåndtering - ændring pr. 1. januar 2019#26 - Godkendelse af helhedsplan - Hillerød Stadion#27 - Cykelstier Holmegårdsvej proces og tillæg til anlægsbevilling#28 - VVM Hillerødmotorvejen - Høringssvar#29 - Favrholm stationsforplads - tillæg til anlægsbevilling#30 - Aftale om magelæg af vejarealer i Favrholm#31 - Favrholm - anlægsbevilling - planlægningskonto#32 - Lokalplan 423, Etageboliger ved Åmosevej, endelig vedtagelse#33 - Markedspladsen - byrum og ny busholdeplads#34 - Nedlæggelse af vejareal på Markedspladsen#35 - Visitationsregler på dagtilbudsområdet - i forbindelse med lovændring#36 - Vippenormering i privat institution Vandpytten

Se eller gense mødet i byrådet d. 28. November 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 51
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 6
Den seneste måned: 51
Det seneste år: 51
There is no video in the channel yet. There is no video yet.