19-12-2018 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af stedfortræder#2 - Sang til byrådsmødet den 19. december 2018#3 - Spørgetid#4 - Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommune, affaldshåndtering - ændring pr. 1. januar 2019#5 - Decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet#6 - Etablering af daginstitution på Roskildevej - anlægsbevilling#7 - Lokalplan 444 for udvidelse af Sophienborg Plejecenter - endelig vedtagelse#8 - Boligselskabet Domea Hillerød - godkendelse af skema A for etableringen af plejeboliger på Sophienborg#9 - Budget 2020-2023, Tidsplan#10 - Udmøntningsplan 2019 - 2022#11 - Boligprognose 2019#12 - Leasingaftale Hjælpemidler 2019#13 - Økonomi - 4 cykelstier i Skævinge, Nr. Herlev mv.- tillægsbevilling#14 - Spildevandstakster 2019#15 - Affaldsgebyrer 2019#16 - Genforhandling af samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Hillerød Kommune#17 - Fingerplan (spor 2) - udpegning af grøn kile ved Solrødgård til gengæld for byzone#18 - Oplæg til nye retningslinjer for Krone-til-krone puljen#19 - Oplæg til nye retningslinjer for eventpuljen#20 - Udmøntning af besparelsen i 2019 på Hillerød Bibliotek#21 - Afregningspris for madservice 2019#22 - Danmarkskortet over Ankerstyrelsens afgørelser#23 - Socialministeriets Danmarkskort over Ankestyrelsens afgørelser#24 - Beredskab i tilfælde af konkurs hos privat leverandør af hjemmehjælp#25 - Godkendelse af kvalitetsstandarder for Ældre og Sundhed 2019#26 - Fleksibel støtte - beslutning af en ny model for socialpædagogisk støtte samt ny kvalitetsstandard#27 - Markant stigende udgifter til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet 2018 - tillægsbevilling#28 - Ansøgning og tilsagn om puljefinansiering af kompetenceudviklingsforløb - netværksinddragende metoder#29 - Vækstregnskab 2018

Se eller gense Byrådsmødet 19. december 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 81
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 81
There is no video in the channel yet. There is no video yet.