27-02-19 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#2 - Sang til byrådets møde den 27. februar 2019#1 - Godkendelse af stedfortræder#3 - Spørgetid#4 - Forslag fra byrådsmedlem Mette Thiesen - det specialiserede børneområde#5 - Rammeaftale med KommuneLeasing på leasing af kopi/print#6 - Redegørelse for styringsdialogmøderne med de almene boligorganisationer 2018#7 - Campus - salg af byggefelt 4 på Carlsbergvej - bevillinger#8 - Drifts- og anlægsoverførsler fra 2018 til 2019#9 - Orientering om §17.4 udvalget for borgerinvolvering 2018#10 - Ændring af regulativ for Hillerød Vand A/S#11 - Endelig godkendelse af regulativ for husholdningsaffald#12 - Evaluering af udviklingsmål 2018#13 - Sammen om Sundhed- Handleplan for sundhed og forebyggelse 2019-22 - godkendelse#14 - Status og økonomi cykelsti projekter#15 - Ændring i lokal bekendtgørelse om parkering m.v.#16 - Favrholm - status økonomi vejkryds på Overdrevsvejen - anlægsbevilling#17 - Favrholm stationsforplads - forundersøgelser på privat grund#18 - Transportundersøgelse, beslutning om justering af linjer og Flextur - endelig vedtagelse#19 - Lokalplan 440 for Frederiksborg Gymnasium og HF og Frederiksborg Byskole - forslag til offentlig fremlæggelse#20 - Lokalplan 446 for Hildis Have - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse#21 - Godkendelse af eventuel deltagelse i a-kasseforsøg#22 - Visit Nordsjællands fremtidige organisering#23 - Høringssvar til Sundhedsaftale 2019-2023#24 - Pulje til en værdig ældrepleje 2019 - justeret anvendelse af midler#25 - Godkendelse af samarbejdsaftale vedr. specialtandpleje

Se eller gense Byrådsmødet d. 27. Februar 2019. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 253
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 2
Den seneste måned: 253
Det seneste år: 253
There is no video in the channel yet. There is no video yet.