29-05-19 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af stedfortræder#2 - Sang til byrådsmødet den 29. maj 2019#3 - Spørgetid#4 - 2 anmodninger om fritagelse af rolle som suppleant i byrådet#5 - Udpegning af repræsentant til FGU Nordsjællands ordinære bestyrelse#6 - Handleplan for matematik - orientering#7 - Effekt af befolkningsudvikling på borgernære områder#8 - Udbygning af Sophienborg Plejehjem - ændringer i forhold til godkendt skema A#9 - Status for byggesager og byggesagsgebyrer#10 - Deponering - leje af 2 beboelseslejemål - Skanselyet#11 - Årsregnskab 2018 for sprogcenterområdet#12 - Bånd og Broer - Udsatte unge på vej mod job og uddannelse#13 - Budgetopfølgning 1-2019#14 - Udmøntningsplan 2019 -2022 - opdatering 1#15 - Sagsbehandlingsfrister i Hillerød Kommune#16 - Anlægsregnskab - stibelysning og buslæskærme, Kornmarkskolen Ll. Lyngby#17 - Anlægsregnskab, Ll. Lyngby trafikale forhold, parkeringsplads#18 - Campus - salg af byggefelt 5 på Carlsbergvej - bevillinger#19 - Salg af Rosenvej 1 - bevillinger#20 - Visitationsregler på dagtilbudsområdet#21 - Virksomhedsoverdragelse af den selvejende institution Børnehjørnet#22 - Evaluering af forsøgsordning med samlet ferieåbning på HFO Hanebjerg#23 - Kommunale måltal for søgningen til ungdomsuddannelser - supplerende sagsfremstilling#24 - Renovering af tandplejebussen - anlægsbevilling#25 - Miljøpolitik for erhverv - godkendelse#26 - Kampagne og indsats for henkastet affald - godkendelse af proces#27 - Hillerød Stadion - ambitionsniveauet for udbygningen#28 - Idrætsinvesteringsplan - værktøj til vurdering af idrætsprojekter#29 - Uvelse Fritids Center - forslag til ændring af lov (vedtægt)#30 - Lokalplan 433 - for Markedspladsen i Hillerød - forslag til offentlig fremlæggelse#31 - Lokalplan 440 for Frederiksborg Gymnasium og HF og Frederiksborg Byskole - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse#32 - Fase II-analyse af sporombygning af Hillerød Station, orientering#33 - Bortfald af tilskud til busfremkommelighed i Hillerød by#34 - Favrholm - fortsat planlægning - anlægsbevilling#35 - Hillerød Events - anvendelse af midler i 2019#36 - Madservice - mulighed for udvidelse af målgruppen

Se eller gense Byrådsmødet d. 29. Maj 2019. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 164
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 47
There is no video in the channel yet. There is no video yet.