28-08-19 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af stedfortræder#2 - Sang til byrådets møde den 28. august 2019#3 - Spørgetid#4 - Henvendelse fra byrådsmedlem Rikke Macholm#5 - Cykelstier langs Holmegårdsvej - resultat af licitation#6 - Hillerødmotorvejen - shunt til Peder Oxes Allé, anlægsbevilling#7 - Arkæologiske undersøgelser i Smørkildefinger, landskab og stamvej - anlægsbevilling#8 - Økonomisk status for specialundervisning til børn - balance i 2019#9 - Salg af 3.525 m2 erhvervsareal i Rønnevang Syd, bevillinger#10 - Budgetopfølgning 2-2019#11 - Revideret tidsplan for budgetproces 2020-2023#12 - Revisionsberetning nr. 27 vedrørende årsregnskabet for 2018#13 - Årsregnskab 2018 endeligt#14 - Sagsbehandlingsfrister - Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget#15 - Kommuneplantillæg nr. 7 for udpegning af erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder - forslag til offentlig fremlæggelse#16 - Lokalplan 441 for boliglænger ved Slangerupgade samt kommuneplantillæg nr. 10 - forslag til offentlig fremlæggelse#17 - Skolevej fra Bendstrup og Lykkesholm til skolen i Alsønderup - anlægsbevilling#18 - Ændring af Regulativ for gågaderne og Torvet - høringssvar#19 - Nedlæggelse af husvildeboliger på Lindevej#20 - Projekt Epital - Borgercentreret tværsektoriel samarbejde i psykiatrien#21 - Robuste fællesskaber i almenmiljøet med plads til forskellighed - reformoplæg#22 - Justering af ramme for pædagogisk tilsyn#23 - Tillæg 2 til Vandforsyningsplan 2015-2027 - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse#24 - Dispensation til Unicon A/S - forlængelse

Se eller gense Byrådsmødet d. 28. August 2019. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 132
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 132
There is no video in the channel yet. There is no video yet.