18-12-19 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af stedfortræder#2 - Sang til byrådsmødet den 18. december 2019#3 - Spørgetid#4 - Boligprognose 2020#5 - Udmøntningsplan 2020#6 - Tidsplan for budgetproces 2021-2024#7 - Sikkerhedssoftware, AIA (automatisk indbrudsalarmanlæg) og ADK (automatisk dørkontrol) - anlægsbevilling#8 - Legepladssikkerhed - Faldunderlag – anlægsbevilling#9 - Daginstitutioner, funktionstilretninger 2020 - anlægsbevilling#10 - Frederiksborg Byskole, sikkerhedsrenovering af rækværk - anlægsbevilling#11 - Frederiksborg Byskole, ændringer til helhedsplanen - anlægsbevilling#12 - Kunstgræsbane i Skævinge – anlægsbevilling#13 - Horsevænget, renovering af tage og ventilation - anlægsbevilling#14 - Ommuring af krematorieovn - anlægsbevilling#15 - Hillerød Dagbehandlingsskole, Kulsviervej 20 - anlægsbevilling#16 - Udbud af 18 el-biler til Hjemmeplejen og opsætning af ladestandere - anlægsbevilling#17 - Lejerbo Frederiksborg, afd. Troldehøjparken - kapitaltilførsel - supplerende sagsfremstilling#18 - FrederikdborgCentret - forlængelse af og indgåelse af ny lejekontrakt#19 - Gribskov Kommunes udtræden af Frederiksborg Brand og Redning#20 - Omplacering af budget vedrørende energiforbedrende renoveringer#21 - Udmøntning af Renovering af kommunale bygninger 2020#22 - Leasingaftale Hjælpemidler 2020#23 - Strategi for fysisk planlægning og Kommuneplan - proces og temaer#24 - Puljeansøgninger om samarbejdsprojekter mellem Psykiatrisk Center Nordsjælland, kommune og civilsamfundet omkring peers til mennesker med psykiske lidelser#25 - Godkendelse af kvalitetsstandarder og tilsynspolitik Ældre og Sundhed 2020#26 - Plejehjem i Favrholm - samtænkning og lovgrundlag#27 - Lægedækning af kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden#28 - Udmøntning af værdighedsmidler i budget 2020-23#29 - Opdatering af bruger- og samarbejdsaftaler med Frivilligcenter Hillerød#30 - Udkast til Strategi for Bynatur#31 - Affaldsgebyrer 2020#32 - Parkering turistbusser - genoptagelse#33 - Stier langs Frejasvej og Selskovvej - endelig ekspropriationsbeslutning samt tillægsbevilling til anlægsarbejder#34 - Arkitekturråd - godkendelse af forslag#35 - Kommuneplantillæg 7 for erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse#36 - Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan 441 for boliglænger ved Slangerupgade - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse#37 - Status på ny daginstitution på Roskildevej#39 - Pavilloner/daginstitution - Trollesmindealle 27B - tillægsbevilling#38 - Etablering af midlertidig daginstitution#40 - Økonomiske konsekvenser af ændringer af folkeskoleloven#41 - Konvertering af understøttende undervisning - delegation#42 - Fritidsjob - fortsættelse af ordningen#43 - Fritidspas - fortsættelse af ordningen

Se eller gense Byrådsmødet 18. December 2019. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 294
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 14
There is no video in the channel yet. There is no video yet.