25-03-20 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#2 - Spørgetid#3 - Skævinge Kultur-, idræts- og fritidshus - anlægsbevilling#4 - Sundhedscenter - Midlertidigt lejemål i Frederiksborgcentret og deponering#5 - Sundhedscenter, til og ombygning - anlægsbevilling.#6 - Befolkningsprognose 2020#7 - Redegørelse for styringsdialogmøderne med de almene boligorganisationer 2019#8 - Taxinævnet i Region Hovedstaden - beslutning om ophævelse#9 - Favrholm Stadionkvarter - proces#10 - Favrholm byudvikling - status og næste fase#11 - Energibesparende foranstaltninger 2018 - anlægsregnskab#12 - Væksthusene, Godthåbsvej 47, kapacitetsudvidelse - anlægsregnskab#13 - Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm, inventar - 2019 - anlægsregnskab#14 - Genopretning af kommunale bygninger 2018 - anlægsregnskab#15 - Genopretning af kommunale bygninger, 2019 anlægsregnskab#16 - Horsevænget renovering af skimmelsvamp - anlægsregnskab#17 - Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter, ny lokalisering, 2019 - anlægsregnskab#18 - Husning af flygtninge - anlægsregnskab#19 - Overførsel af overskud i 2013 fra drift til anlæg - anlægsregnskab#20 - Bekæmpelse af ensomhed - værdighedspolitik og udmøntning af midler#21 - Magtanvendelse på ældre- og socialområdet - Årsberetning 2019#22 - Pavilloner på Trollesmindealle 27B#23 - Frigivelse af tilskudsmidler til normeringsforbedringer i dagtilbud#24 - Midler til private institutioner#25 - Kvalitetsrapport for skoleåret 2018/19#26 - Bevægelse til arbejde - Hillerødmodellen#27 - Retningslinjer Forskønnelsespuljen - Blomstrende Byer#28 - Teglgårdssøen som badesø - etablering - anlægsbevilling#29 - Lokalplan 457 for boligområde ved Dyremosegård - forslag til offentlig fremlæggelse#30 - Cykelsti på Tamsborgvej - anlægsbevilling#31 - Vejvedligeholdelse 2020 - anlægsbevilling#32 - Busfremkommelighed - anlægsregnskab

Se eller gense Byrådsmødet 25. marts 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 4359
De sidste 24 timer: 1
De sidste 7 dage: 4
Den seneste måned: 10
Det seneste år: 466
There is no video in the channel yet. There is no video yet.