24-06-2020 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af stedfortræder#2 - Spørgetid#3 - Ny daginstitution Roskildevej - tillægsbevilling#4 - Plads til fremtiden - kloge m², overblik over ejendomsporteføljen#5 - Demografiregulering - supplerende sagsfremstilling#6 - Hillerød Kommunes brug midler til vedligehold af bygninger og udearealer – orientering#7 - Hillerød Forsyning - garantistillelse 2020 - supplerende sagsfremstilling#8 - Boligselskabet Domea Hillerød afd. Kirsebærbakken - godkendelse af skema C#9 - Databeskyttelsesrådgivernes årsrapport 2019 - orientering#10 - Hillerød Camping - forlængelse af lejekontrakten#11 - Risikostyring - årsrapport 2019#12 - Status for afsætnings- og holdepladser for turistbusser - supplerende sagsfremstilling#13 - Slotsvænget LAR-projekt og renovering - anlægsbevilling#14 - Fremtidig organisering af 10. klassetilbud#15 - Godkendelse af fysisk flytning af HFO2, Hanebjerg Skole, afdeling Brødeskov#16 - Frigivelse af tilskudsmidler til et generelt løft af folkeskolen i 2020#17 - Sommerferieaktiviteter 2020 - Bevilling fra Børne- og Undervisningsministeriet og KL#18 - Årsregnskab 2019 for Sprogcenter Nordsjælland#19 - Beslutning om finansiering af skybrudsløsninger i eksisterende regnvandskloakerede områder#21 - Princip for tilslutning af spildevand fra Nyt Hospital Nordsjælland og rensning af medicinrester#20 - Orientering om Hillerød Forsynings masterplan for afkobling af regnvand i Hillerød Midtby#22 - Klimastrategi og Handleplan 2020-21 - endelig vedtagelse#3 - Tillægsdagsorden - Udmøntning af særtilskud i forbindelse med politisk aftale om sommerpakken - godkendelse#2 - Tillægsdagsorden - Generel påskønnelse af arbejdspladsernes indsats under COVID-19 krisen#1 - Tillægsdagsorden - Status på skolernes budget til specialundervisning

Se eller gense Byrådsmødet 24. Juni 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 228
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.