26-08-20 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Hillerød Byråd - fravær - Ingo Hvid#2 - Godkendelse af stedfortræder#3 - Spørgetid#4 - Budget 2021-2024, 1. behandling - direktionens budgetoplæg#5 - Udviklingsbidrag Region Hovedstaden 2021 - Høring#6 - Hillerød Handicapråd - udpegning af nyt medlem#7 - Borgerrådgiverens beretning 2020 - orientering#8 - Status COVID-19 relateret økonomi 2020#9 - Shunt til Peder Oxes Allé - tillægsbevilling#10 - Cykelsti på Tamsborgvej - tillægsbevilling#11 - Stillingtagen til Movias A20-udbud - herunder miljø og klima#12 - Etablering af et beskæftigelsestilbud på Skovstien#13 - Boligerne på Skovstien - håndtering af ledig kapacitet#14 - Budgetopfølgning 2-2020#15 - Forslag til ændringer til enkeltsagsprincippet i den økonomiske politik#16 - Revisionsberetning - årsregnskabet 2019#17 - Årsregnskab 2019 endeligt#18 - Ferielov - afregningsmodel og finansiering fra 2021 og frem#19 - AUB-aftale udmøntning i Hillerød Kommune#20 - Salg af beredskabsbunker på Møllersvej - bevilling#21 - Salg af del af Dyremosegård i Skævinge - bevilling#23 - Salg af del af matr. nr. 6a Ullerød, bevilling#22 - Salg af del af Herlufdalsvej 6A - bevilling#24 - Salg af erhvervsareal på 3.000 m2 i Rønnevang Syd - bevilling#25 - Godkendelse af Ligestillingsredegørelse 2020#26 - Favrholm Stadionkvarter - masterplan#27 - Handicappolitikkens handleplan - godkendelse#28 - Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018-2021 - Tracé for afløbsledninger i Selskovvej - Forslag#29 - Høring af Strategi for fysisk planlægning og revision af kommuneplan#30 - Hillerød Kommunes bemærkninger til høringssvar til fredningsforslag for Esrum Søs omgivelser#31 - Multipark/Street-Lab, fremtidig bygning, ejerskab og drift#32 - Lokalplan 453 for boligbebyggelse og udvalgsvarebutikker på Slangerupgade 48 B-D - forslag til offentlig fremlæggelse#33 - Lokalplan 455 for store udvalgsvarebutikker ved Slangerupgade - forslag til offentlig fremlæggelse#34 - Lokalplan 457 for Boligområde ved Dyremosegård - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse#35 - Ullerød Nord - Arealerhvervelse Grundejerforeningen Ellegården matr.nr. 4dd Tulstrup By, Alsønderup#37 - Regnskab 2019 - timepris for hjemmehjælp og nye priser fra 1. juli 2020#38 - Afprøvning af overgangsbesøg i hjemmet ved opstart i dagtilbud#39 - Fremtidig organisering af 10. klassetilbud#40 - Visit Nordsjællands fremtidige organisering 2021#41 - Visit Nordsjælland ansøgning om ekstra midler til lokal markedsføring

Se eller gense Byrådsmødet 26. august 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 315
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 7
There is no video in the channel yet. There is no video yet.