28-10-20 - Møde i byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af stedfortræder#2 - Spørgetid#3 - Forslag fra byrådsmedlem Mette Thiesen om revision af kommunens sagsbehandlingsfrister#4 - Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe om flygtningelejrene i Grækenland#5 - Budget 2021-2024 - Godkendelse af mellemkommunale takster m.v.#6 - Hel eller delvis fritagelse for stigning i grundskylden - supplerende sagsfremstilling#7 - Salg af Amorbuen, bevillinger#8 - Salg af del af Lokesvej 14, bevilling#10 - Vestforbrænding - godkendelse af låneramme for 2021#11 - Boligselskabet Nordsjælland, afd. Godthåbsvej - låneoptagelse med kommunal garanti#12 - Mødeplan 2021 - økonomiudvalget og byrådet#13 - Visit Nordsjællands hjemsted pr. 1. januar 2021#14 - Visit Nordsjælland grundlag for fortsættelse#15 - Frederiksborg Brand og Redning - nye vedtægter#16 - Status på UNESCO verdensarv Parforcejagtlandskabet - 5 år med verdensarv#17 - Status på Wifi4EU - supplerende sagsfremstilling#18 - Hillerød Kommunes tiltræden til fælles klima VIP-projekter og DK2020#19 - Endelig vedtagelse af regulativ for husholdningsaffald 2021#20 - Lokalplan 449 og kommuneplantillæg 16 for Upcyclingcenter Nordsjælland med miljøkonsekvensrapport og tilladelser - forslag#21 - Kontoplan - sammenlægning af aktivitetsområder#22 - Cykelsti på Tamsborgvej - arealerhvervelse#23 - Nye bynære parkeringspladser#24 - Lokalplan 458 for Favrholm Station - forslag til offentlig fremlæggelse#25 - Trafikbestilling 2021 og regionale besparelser på linje 380R#26 - Eventpulje - ansøgninger vedr. COVID-19#27 - Udlagt specialundervisning efter høring. Forslag om en inddragende proces#28 - Kvalitetsrapport for skoleåret 2018/19 - godkendelse af tillæg#29 - Beslutning vedr. implementering af ny lovgivning vedr. socialtandpleje#30 - Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning#31 - Kommunale afrapporteringer på Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen - godkendelse#32 - Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet i 2019

Se eller gense Byrådsmødet 28. oktober 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 157
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 3
There is no video in the channel yet. There is no video yet.