16-12-2020 - Møde i byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af stedfortræder#2 - Spørgetid#3 - Ejerstrategi for Hillerød Forsyning - vedtagelse#4 - Udmøntningsplan 2021#5 - Tidsplan for budgetproces 2022-2025#6 - Principper for økonomistyring#7 - Boligprognose 2021#8 - Rammeaftale med KommuneLeasing på leasing af kopi/print#9 - Leasingaftale Hjælpemidler 2021#10 - Godkendelse af plan for energibesparende foranstaltninger samt bevilling for 2021#11 - Bynatur på kommunens arealer - anlægsbevilling#12 - Etablering af flere nyttehaver - anlægsbevilling#13 - Favrholm Stadionkvarter - visionsnotat og mulighed for lokalbanestation#14 - Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2020#15 - Hillerød Camping - delvis fritagelse for forpagtningsafgift 2020#16 - Lejerbo Frederiksborg, afd. Klostergården - indstilling af helhedsplan til Landsbyggefonden#17 - Lejerbo Frederiksborg, afd. Møllebakken - indstilling af helhedsplan til Landsbyggefonden og bevilling af kapitaltilførsel#18 - Fordeling af økonomiske ramme til folkeoplysning i 2021#19 - Puljeansøgning til rygestopforløb for mennesker med psykiske lidelser#20 - Omprioritering af AU-midler fra Cool Kids til fremskudt rådgivning#21 - Dimensionering af dagtilbud i forbindelse med COVID-19#22 - Dimensionering af HFO i forbindelse med COVID-19#23 - Delegation af beslutningskompetence til genåbning af skoler og fritidstilbud efter delvis nedlukning gældende fra den 9. december 2020#24 - Strategisk energiplan, fossilfri varmeforsyning - anlægsbevilling#25 - Nyt liv til Pøle Å - anlægsbevilling#26 - Spildevandshåndtering i Hillerød Kommune på kort og længere sigt#27 - Spildevandstakster for tømningsordning i 2021#28 - Affaldsgebyrer 2021#29 - Event- og Kulturpuljer - oplæg til nye procedurer og reviderede retningslinjer#30 - Lokalplan 453 for Slangerupgade 48 B-D - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse#31 - Lokalplan 455 for store udvalgsvarebutikker ved Slangerupgade i Hillerød - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse#32 - Ombygning af Hillerød Station - forslag om bydelsforbindelse#33 - Cykelparkering på Gørløse og Skævinge Station - bevilling af midler#34 - Slotsgade - proces for udarbejdelse af forslag og godkendelse af samarbejdsaftale#35 - Orientering om Hillerød Event anvendelse og overførsel af midler 2020

Se eller gense Byrådsmødet d. 16. December 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 115
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 4
There is no video in the channel yet. There is no video yet.