28-04-21 Møde i byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af stedfortræder#2 - Spørgetid#3 - Regnskab 2020 - foreløbigt#4 - Afskrivninger 2020#5 - Lokale nedlukninger som følge af COVID-19 - kriterier for nødpasning og delegation#6 - Regionsrådsvalg 16. november 2021 - aftale om en eventuel fornyet fintælling#7 - Indkøb af PCer til skoler, dagtilbud, plejehjem og bosteder- anlægsbevilling#8 - Skævinge Kultur-, idræts- og fritidshus - anlægsbevilling#9 - Porteføljestyring 2020/2021#10 - Mindre anlægssager 2020 - anlægsregnskab#11 - Køb og salg 2020 - anlægsregnskab#12 - Udbud af vikarydelser på kommunens botilbud - godkendelse#13 - Helhedsplan for Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm - anlægsregnskab#14 - Legepladssikkerhed, udbedring af kritiske fejl, 2018-2021 - anlægsregnskab#15 - Batzkes Bakke - forenings- og borgerinitiativ om reetablering#16 - Driftskontrakt vejbelysning, option 1#17 - Energirenovering, vejbelysning 2020 - anlægsregnskab#18 - Renovering af kørebaner, bygværker og fortove - anlægsregnskaber 2020#19 - Lokalplan 449 og kommuneplantillæg 16 for Upcyclingcenter Nordsjælland med miljøkonsekvensrapport og tilladelser - endelig vedtagelse#20 - Lokalplan 463 for et bydelshus i Cirkelbuen - forslag til offentlig fremlæggelse#21 - Godkendelse af interessentskabskontrakt og leverings- og samarbejdsaftale - MAD til hver DAG I/S 2021-25#22 - Udbud af privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje - efter høring#23 - Inventar til udbygning af Sophienborg Plejehjem - anlægsbevilling#24 - Hillerød Handicapråd - Årsberetning 2020#25 - Hillerød Udsatteråd - Årsberetning 2020#26 - Hillerød Ældreråd - årsberetning 2020#27 - Spildevandsplan, ekstremregn og konsekvensberegning, 2017 - anlægsregnskab#28 - Elevtalsprognose 2021 og kapacitet på skoleområdet#29 - Skolekapacitet i den vestlige del af Hillerød by - baseret på elevtalsprognose 2020#30 - Enkeltsag om forventet merforbrug på udlagt specialundervisning#31 - Omprioritering af midler i sundhedsplejen

Se eller gense Byrådsmødet d. 28. april 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 200
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 2
There is no video in the channel yet. There is no video yet.