15-12-21 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af stedfortræder#2 - Boligprognose 2022#3 - Tidsplan for budgetproces 2023-2026#4 - Leasing af biler til Børnehuset Buen#5 - Leasingaftale Genbrugshjælpemidler 2022#6 - Udmøntningsplan 2022#7 - Stadionkvarteret Favrholm - anmodning om forlænget tidsplan#9 - Tilsagn til almene boliger - Dansk Funktionærers Boligselskab, afd. Ved Torvet#11 - Børnehuset Buen, funktionstilpasning - anlægsbevilling#12 - Daginstitutioner, pulje til funktionsopgraderinger - anlægsbevilling#13 - Dagtilbud, Kapacitetstilpasning - anlægsbevilling#14 - Dagtilbudskapacitet - anlægsbevilling#15 - Energibesparende foranstaltninger 2022 - anlægsbevilling#16 - Databaseret Energiledelse - anlægsbevilling#17 - Generationernes Kvarter - anlægsbevilling#18 - Renoverings- og genopretningspuljer 2022 - anlægsbevillinger#19 - Skolekapacitet Vest - anlægsbevilling#20 - Skoler, affaldssortering - anlægsbevilling#21 - Fordeling af økonomiske ramme til folkeoplysning i 2022#22 - FrederiksborgCentret - Årsrapport 2020#23 - Ressourcepladser#24 - Afslutning af 3 1/2 års besøg og fortsat afprøvning af overgangsbesøg i to vuggestuer#25 - Boligpolitik 2021 - endelig vedtagelse#26 - Cykelinfrastruktur, missing links - anlægsbevilling#27 - Trafiksanering og forsøgsordning med lokale hastighedsgrænser - anlægsbevilling#28 - Udviklingsplan for Skævinge - endelig vedtagelse#29 - Kommuneplan 2021 - endelig vedtagelse#30 - Samarbejdsaftale mellem C4 Videncenter og Hillerød Kommune 2022-2023#31 - Kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for Ældre og Sundhed 2022 - efter høring#32 - Udbud af privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje - orientering om resultat#33 - DK2020 - proces#34 - Spildevands- og drikkevandsforsyning - takster 2022#35 - Affaldsforsyning - godkendelse af affaldsgebyrer 2022#36 - Anvisning af erhvervsaffald - godkendelse af gebyrer for 2022#37 - Ressource og Affaldsplan 2022 - 2032 - udkast til høring#38 - Regulativ for erhvervsaffald - udkast til høring#39 - Regulativ for husholdningsaffald - udkast til høring#40 - Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Hillerød Nord - forslag#41 - Spildevandsplan 2018-2021 - evaluering

Se eller gense Byrådsmødet 15. december 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 121
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 16
There is no video in the channel yet. There is no video yet.