27-04-22 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af stedfortræder#2 - SpørgetidT1 - Status for modtagelse og indsatser for borgere fra Ukraine#3 - Besparelser på aktiveringsbudgettet - beskæftigelsesområdet#4 - Regnskab 2021, foreløbigt#5 - COVID-19 relaterede udgifter - regnskab 2021#6 - Afskrivninger 2021#7 - Favrholm Helhedsplan 2022 - godkendelse af forslag til offentlig høring#8 - Stadionkvarteret - masterplanforslag og tilhørende miljørapport#9 - Stadionkvarteret i Favrholm - Arkitektkonkurrence#10 - Anlægsregnskab Kildedalen, afd. Favrholm, genåbning#11 - Køb og salg 2021, anlægsregnskab#12 - Mindre anlægssager 2021, anlægsregnskab#13 - Valgstyrere og tilforordnede vælgere antal og fordeling for perioden 2022-2025#14 - Generationernes Kvarter - orientering om tidsplan#15 - Model for valg af privat leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje#16 - Døgnrytmelys på plejehjemmet Bauneparken - fondsmidler#17 - Vedtægter for Hillerød Ældreråd 2022-2025#18 - Årsberetning Hillerød Ældreråd 2021#19 - Hillerød Handicapråd - Årsberetning 2021#20 - Hillerød Udsatteråd - Årsberetning 2021#21 - Lokalplan 468 for boliger og bofælleskaber ved Dyremosegård og Kommuneplantillæg 2 - forslag til offentlig fremlæggelse#22 - Favrholm Stationsforplads og omlægninger på golfbane - tillæg anlægsbevilling#23 - Cykelruter i Nordsjælland - anlægsregnskab#24 - Cykelsti på Tamsborgvej - anlægsregnskab#25 - FrederiksborgCentret - dækning af stigende energipriser#26 - Street-Lab - godkendelse af dispositionsforslag og beslutning om tillægsbevilling#27 - Klimahandleplan 2020-21 og 2022-23 - status og opdatering af klimahandleplaner#28 - DK2020 - kortlægning og CO2-regnskab#29 - DK2020 - proces#30 - Ressource- og Affaldsplan 2022 - 2032 - endelig vedtagelse#31 - Regulativ for Husholdningsaffald 2023 - endelig vedtagelse#32 - Regulativ for erhvervsaffald 2022 - endelig vedtagelse#33 - Natura 2000-planer - høring af udkast#34 - Indtægts- og udgiftsbevilling til Fars Legestue#35 - Flytning af Legeteket#36 - Etablering af modtagekøkken i Børnehjørnet#37 - Hjemmepasning#38 - Godkendelse af bevilling fra A.P. Møller Fonden til elev-til-elev læring på folkeskolerne (SYKL)#39 - Ankestyrelsen - udtalelse om sagsbehandlingsfrister på det sociale område - supplerende sagsfremstilling#40 - Forslag til nye åbnings- og betjeningstider på Hillerød Bibliotekerne - tillægsbevilling#41 - Brugeraftale - Mastodonterne

Se eller gense Byrådsmødet 27. april 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 129
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 129
There is no video in the channel yet. There is no video yet.