25-05-22 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af stedfortræder#2 - Spørgetid#3 - Udpegning af byrådsmedlemmer til bedømmelseskomite - Arkitektkonkurrence Stadionkvarteret i Favrholm#4 - Covid-19 relateret økonomi for 1. kvartal 2022#5 - Merudgifter i tandplejen for at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger som konsekvens af Covid-19#6 - Budgetopfølgning 1-2022#7 - Byggegrunde til friplejehjem - proces#8 - Leasing af biler til Træningssektionen samt Hjemmeplejen/Sygeplejen#9 - Kunstprojekter i kommunale udendørs rum - retningslinjer for projekt#10 - Hjemmeplejens Hus - alternativ løsning for hjemmepleje, sygepleje og uddannelse#11 - Regnskab 2021 - timepris for hjemmehjælp og nye priser fra 1. januar 2022#12 - Magtanvendelse på ældre- og socialområdet - Årsberetning 2021#13 - Belægning og bygværksarbejder 2022 - anlægsbevilling#14 - Vejbelysning - forlængelse af kontrakter#15 - Høringssvar til de statslige vandområdeplaner 2021- 2027#16 - Nationalpark - indgange - supplerende sagsfremstilling#17 - Enkeltsag om forventet merforbrug på udlagt specialundervisning#19 - Enkeltsag om forventet merforbrug på borgerrettede udgifter i Familier og Sundhed#18 - Fastsættelse af kommunale måltal for 2023 for søgningen til ungdomsuddannelser#20 - Dagtilbudskapacitet Skævinge og Hillerød vest, rådgivermidler - anlægsbevilling#21 - Dagtilbudsprognosen 2022#22 - Elevtalsprognose 2022 og kapacitet på skolerne#23 - Oprettelse af velkomsthold og fritidstilbud til ukrainske fordrevne børn og unge

Se eller gense Byrådsmødet 25. maj 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 90
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 90
There is no video in the channel yet. There is no video yet.