22-06-22 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af stedfortræder#2 - Spørgetid#3 - Hegnsynet - udpegning af ny suppleant#4 - Fredningsnævnet for Nordsjælland - udpegning af nyt medlem#5 - Forbedring af serviceramme gennem afskaffelse af dækningsafgift for egne kommunale ejendomme#6 - Hillerød Forsyning - garantistillelse for restlånebehov for 2021#7 - Årsberetning og årsregnskab 2021 for Sprogcenter Nordsjælland#8 - Status for modtagelse og indsatser for borgere fra Ukraine#9 - Forsikring og risikostyring - statusrapport 2021#10 - Dagtilbud, kapacitetstilpasning - fremrykning af anlægsbevilling#11 - Skolekapacitet - rådgivermidler - bevilling af budgetterede midler#12 - Salg af Langbuen, bevillinger#13 - Boligselskabet Nordsjælland - fristforlængelse for indsendelse af skema B vedrørende 16 nye boliger i Skoleparken#14 - Plan for beredskab og fortsat drift - beredskabsplan niveau 1#15 - Kapacitet i dagtilbud 2022 - tillægsbevilling#16 - Modtagelse af børn fra Ukraine – øget fleksibilitet.#17 - Hillerød Kommunes sagsbehandlingsfrister på socialområdet#18 - Støberihallen - oplæg til reviderede retningslinjer og priser#19 - Midler til bekæmpelse af ensomhed - status for 2021 og udmøntning i 2022 - efter høring#20 - Lokalplan 472 for bo- og aktivitetstilbud ved Rønnegården i Gørløse og Kommuneplantillæg 3 - forslag til offentlig fremlæggelse#21 - Lokalplan 467 for dagligvarebutik ved Store Lyngbyvej 45 - forslag#22 - Lokalplan 471 og Kommuneplantillæg 1 for Fujifilm Diosynth - endelig vedtagelse#23 - Fremkommelighed og mobilitet - anlægsbevilling#24 - Anlæg af kommunale parkeringspladser#25 - Følgeudgifter renovering af spildevandsledninger mv.- anlægsbevilling#26 - Plan for trafiksanering og trafiksanering i Skævinge#27 - Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Hillerød Nord - endelig vedtagelse#28 - Slotssøen, forundersøgelser - anlægsregnskab#29 - Forslag til tillæg nr. 11 og 12 separatkloakering af Rønnevang Erhvervsområde#30 - Ekspropriationsvilje - bassiner og anlæg i Rønnevang erhvervsområde#31 - Naturnationalpark Gribskov - høringssvar til miljøscreening - supplerende sagsfremstillingT1 - Husning af flygtninge fra UkraineT2 - Frisættelse af velfærdskommuner på beskæftigelsesområdet

Se eller gense mødet i byrådet 22. juni 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter på dagsordenen.

Denne video er set i alt: 543
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 2
Det seneste år: 543
There is no video in the channel yet. There is no video yet.