31-08-22 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af stedfortræder#2 - Spørgetid#3 - Budget 2023-2026, 1. behandling - direktionens oplæg til et budget i balance#4 - Statsgaranti eller selvbudgettering 2023#5 - Frederiksborg Gymnasium og HF - udpegning af nyt medlem#6 - Bevillinger fra Slots- og Kulturstyrelsen, NordeaFonden og Fonden DBK til tre projekter på biblioteket#7 - Grønnevang Skole, afd. Jespervej, PCB og skimmelrenovering - anlægsbevilling#8 - Udviklingsbidrag Region Hovedstaden 2023 - høring#9 - Covid-19 relateret økonomi for 2. kvartal 2022#10 - Budgetopfølgning 2-2022#11 - Politik for økonomistyring - ajourføring#12 - Principper for økonomistyring#13 - Regnskab 2021, endeligt#14 - Revisionsberetninger 2021#15 - Opdatering af udmøntningsplanen for 2022#16 - Frederiksborg Brand og Redning - merforbrug og budget 2023#17 - Favrholm Helhedsplan 2022 - endelig behandling#18 - Stadionkvarteret i Favrholm - masterplan endelig vedtagelse#19 - Ejendomsoversigt 2022 til godkendelse#20 - Hanebjerg Skyttecenter - igangsættelse af lokalplan mv. - supplerende sagsfremstilling#21 - Forslag til spildevandsplantillæg nr. 12 - spildevandsforsyning af Bauneholm#22 - Indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo#23 - Beslutning om skolekapacitet i den vestlige del af Hillerød by efter elevtalsprognose 2022#24 - Forlængelse af modtagemodel for fordrevne ukrainske børn og unge#25 - Udvidelse af kapacitet i dagtilbud i østbyen i 2022 - tillægsbevilling#27 - Slotsgade - ny samarbejdsaftale med Hillerød Forsyning#28 - Frederiksværksgade 197 - lovliggørelse af udvidelse af parkeringsareal - supplerende sagsfremstilling

Se eller gense Byrådsmødet 31. august 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 108
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 2
Det seneste år: 108
There is no video in the channel yet. There is no video yet.