26-10-22 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af stedfortræder#2 - Spørgetid#3 - Orientering om ændringer af medlemmer i stående udvalg#4 - Anmodning om tilskud til Hillerød bymidte (Byforum) - bevilling#5 - Samarbejdsaftale på beskæftigelsesområdet med Fagbevægelsens Hovedorganisation#6 - Status for modtagelse og indsatser for borgere fra Ukraine#7 - Budget 2023-2026 - Godkendelse af mellemkommunale takster#8 - Ændring af Udbuds- og indkøbspolitikken#9 - Boligselskabet Nordsjælland, afd. Skoleparken - kapitaltilførsel#10 - Tilforordnede, valgstyrere og valgstyrerformænd 2022-2026 - oplæg til evt. ny fordeling#11 - Mødeplan 2023 for de politiske udvalg#12 - Energibesparende foranstaltninger 2023 - anlægsbevilling#13 - Salg af Albuen - bevillinger#14 - Salg af delområde A, C og D på Dyremosegård - bevillinger#15 - Salg af matr. nr. 1vg Trollesminde, Emblasvang 5 - bevillinger#16 - Klimaplan - mål, delmål og omstillingsmål#17 - Strategisk energiplan - politisk proces for "Varmeplan for Hillerød Kommune 2022"#18 - Hillerød Forsynings tiltag for fjernvarme ifm. energikrisen#19 - Godkendelse af beredskabsplan om vold og overgreb på børne- og ungeområdet#20 - Berigtigelse af elevtalsprognose 2022#21 - Ressourcepladser i dagtilbud#22 - Ansøgning om udvidelse af 10. klasseskolens skolebestyrelse#23 - Flytte opgaven om forebyggende spædbørnsindsatser fra sundhedsplejen til Familiehuset#24 - Politisk forankring af Hillerød Kommunes handicappolitik og proces for opfølgning - efter høring#25 - Status på samarbejdet mellem nordsjællandske kommuner og Københavns Professionshøjskole om læreruddannelsen i Hillerød#26 - Tilbagebetaling af puljemidler - etablering af læge- og sundhedshuse - supplerende sagsfremstilling#27 - Gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelse på ældre- og sundhedsområdet - supplerende sagsfremstilling#28 - Cykelsti Slotsgade/Frederiksværksgade - tillæg til anlægsbevilling#29 - Strategi for fysisk planlægning - proces#30 - Lokalplan 467 for en dagligvarebutik i St. Lyngby - endelig vedtagelse#31 - Lokalplan 468 og Kommuneplantillæg 2 for boliger og bofællesskaber ved Dyremosegård - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse#32 - Lokalplan 472 - Bo- og aktivitetstilbud ved Rønnegården i Gørløse og Kommuneplantillæg 3 - endelig vedtagelse#33 - Parkeringsforbud på Horsevænget foran nr. 37 - 45#34 - Påbudsmuligheder for forureningsundersøgelse af parkeringsareal, Frederiksværksgade 197 - supplerende sagsfremstilling

Se eller gense Byrådsmødet 26. oktober 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 58
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 58
There is no video in the channel yet. There is no video yet.