14-12-22 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af stedfortræder#2 - Spørgetid#3 - FrederiksborgCentret - Årsrapport 2021#4 - Status for modtagelse og indsatser for borgere fra Ukraine#5 - Husning af borgere fra Ukraine#6 - Udbud af fælleskommunalt STU-forløb#7 - Ankestyrelsen - tilbagemelding på kommunens udtalelse om sagsbehandlingsfrister på det sociale område#8 - Udmøntningsplan 2023#9 - Tidsplan for budgetproces 2024-2027#10 - Rammeaftale med KommuneLeasing på leasing af kopi/print#11 - Anlægsbevilling - Skolekapacitet i Hillerød vest#12 - 10. klasseskolen, miljøsanering - anlægsbevilling#13 - Frederiksborg Byskole Helhedsplan - anlægsbevilling#14 - Favrholm, ny skole, rådgivermidler - anlægsbevilling#15 - Grønnevang Skole, afd. Jespervej, ny skole - anlægsbevilling#16 - Grønnevang Skole, afd. Jespervej, PCB og skimmelrenovering - anlægsbevilling#17 - Udbygning af Børnehuset Troldehøjen, Nødebo - anlægsbevilling#18 - Sommerengen tilbygning - anlægsbevilling#19 - Genopretning af bygninger 2022-2024 - anlægsbevilling#20 - Vedligeholdelse af bygninger 2023 - anlægsbevilling#21 - Konvertering af gasfyr, rådgivermidler - anlægsbevilling#22 - Separatkloakering af kommunale ejendomme - anlægsbevilling#23 - Sundhedscenter, patientkaldeanlæg - anlægsbevilling#24 - Hjælpemiddeldepotet, kapacitetsudvidelse - anlægsbevilling#25 - Anlægsbevilling - Hillerød Stadion - plan for udvikling#26 - Frederiksborg Boligselskab, afd. Hillerødsholm - indstilling af helhedsplan til Landsbyggefonden#27 - Hillerød Camping - forlængelse af lejekontrakten#28 - Status på udmøntningen af ejerstrategien for Hillerød Forsyning#29 - Leasingaftale genbrugshjælpemidler 2023#30 - Boligprognose 2023#31 - Vision for Campus Nordsjælland, Carlsbergvej#32 - Danske Funktionærers Boligselskab, afd. Ved Torvet - godkendelse af skema B#33 - Værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje 2022-2025 - beslutning efter høring#34 - Lokalplan 459 for boliger i Ny Harløse og Kommuneplantillæg 4 - forslag til offentlig fremlæggelse#35 - Fornyelse af Helsingørsgade - anlægsbevilling til rådgivning#36 - Street-Lab faciliteter - status og frigivelse af midler til rådgivning#37 - Godkendelse af varmeplan#38 - Spildevandsplan for Hillerød Kommune - anlægsbevilling#39 - Spildevands- og drikkevandsforsyning - takster for 2023#40 - Affaldsforsyning - gebyrer for 2023#41 - Anvisning af erhvervsaffald - gebyrer for 2023#42 - Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt Sammen om sprog#43 - Driftsaftaler for selvejende dagtilbud#44 - Placering af ny skole i Favrholm#45 - Borgmesterportrætter - permanent udstilling

Se eller gense Byrådsmødet 14. december 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 84
De sidste 24 timer: 1
De sidste 7 dage: 5
Den seneste måned: 24
Det seneste år: 84
There is no video in the channel yet. There is no video yet.